GDPR - PRIVACYVERKLARING

BILDNIS wil zorg dragen voor jouw gegevens en je privacy. We doen dat in overeenstemming met de bepalingen van de Europese privacywetgeving General Data Protection Regulation (GPDR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.BILDNIS hecht belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie over BILDNIS is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In geval u toch persoonlijke informatie wordt gevraagd (als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, via Uitloket een ticket koopt of meedoet aan een activiteit), worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be.BILDNIS geeft u daarbij de volgende garanties:- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.- U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.- U hebt zelf de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren.- BILDNIS treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.Indien u tijdens een activiteit van BILDNIS merkt dat er foto's worden gemaakt of gefilmd wordt, kan u ter plekke aangeven dat u niet in beeld wenst te komen.Schreef u zich in op een nieuwsbrief van BILDNIS, dan werden deze gegevens opgenomen in de contactlijst die enkel toegankelijk is voor BILDNIS. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de promotie van activiteiten van de vereniging en worden niet doorgegeven aan partners .Wil je in de toekomst niet meer op de hoogte worden gehouden door BILDNIS, dan kan je je onderaan onze nieuwsbrieven steeds uitschrijven, of je voorkeuren aanpassen. U hebt via info@bildnis.be steeds recht op inzage, verbetering of schrapping.