2017#3

za 02.09 / Tomas Saraceno

Zaterdag 2 september 2017 Bezoek aan de installatie van Tomas Saraceno in Vanhaerents Art Collection

Many suns and worlds is de eerste solotentoonstelling van Tomás Saraceno in België. Speciaal voor de projectruimte van de Vanhaerents Art Collection ontwikkelde de Argentijnse kunstenaar een nieuwe site-specifieke installatie als onderdeel van zijn ambitieuze Cloud Cities-project.

De installaties die Tomás Saraceno de afgelopen jaren realiseerde, bezitten een sterk experimenteel karakter. De kunstenaar doet er een beroep op de nieuwste technische ontwikkelingen en stelt die in functie van zijn kritische opvattingen over urbanisatie, mobiliteit, ecologie en andere sociaal-politieke en economische thema’s. Saraceno’s vernieuwende ideeën en projecten zijn nauw verwant aan het werk van radicale architecten uit de jaren vijftig en zestig. Ze worden gekenmerkt door een ongebreideld utopisme, zoals we dat bijvoorbeeld ook kennen uit het architecturale oeuvre van Richard Buckminster Fuller.

De reeks Cloud Cities toont ons Tomás Saraceno’s toekomstvisie voor een modulaire, internationale stad in de lucht. Daarbij ligt de klemtoon op duurzame en progressieve bouwpraktijken. In dit utopische project geeft de kunstenaar vorm aan een vliegende stad die zich voordoet als ‘wolken’ van talloze gelijksoortige structuren. Traag zweeft de stad door het hemelruim, met alleen de thermodynamische krachten uit de atmosfeer en de kosmische energiestralen van de zon als haar brandstof. In de tentoonstelling Many suns and worlds zet Saraceno zijn onderzoek naar de wereldwijde circulatie van energie verder en stimuleert hij de collectieve verbeelding, iets wat gezien de huidige ecologische problemen meer dan nodig is.

Tomás Saraceno werd in 1973 geboren in Tucumán, Argentinië. Hij woont en werkt in Berlijn, Duitsland, genoot een opleiding als architect en geldt als een van de meest visionaire kunstenaars van zijn generatie. In zijn oeuvre streeft hij ernaar om de kloof tussen kunst en wetenschap te overbruggen. Net zo verscheiden en rijk gefacetteerd als zijn artistieke thema’s zijn de interesses van de kunstenaar. Hij laat zich inspireren door andermans én eigen wetenschappelijk onderzoek naar de structuur van spinnenwebben, wolken, zeepbellen, de atmosfeer …

Gedreven om een zwevende, toekomstgerichte architectuur te bouwen, zet hij zijn kennis van de fysica, chemie en architectuur in bij de ontwikkeling van monumentale installaties die soms zelfs fysiek voor het publiek toegankelijk zijn.

Meer info: http://www.vanhaerentsartcollection.com en http://www.triennalebrugge.be