2023#1

zo 07.05 / Samuel Vanderveken - You are not something. You are happening.

Samuel Vanderveken
You are not something. You are happening.
Zondag 7 mei om 11:00
in het auditorium van Mu.ZEE 
Romestraat 11, Oostende

Samuel Vanderveken (Bonheiden, 1982) maakt tekeningen, schilderijen, sculpturen en installaties. Zijn individuele artistieke praktijk wordt afgewisseld met groeps- en sociaal artistieke projecten, al dan niet in opdracht. Sinds zijn studies schilderkunst aan LUCA school of arts, Gent, voedt de vraag naar het “universele” zijn praktijk. Meer specifiek onderzoekt hij de verhouding van de vragende mens in het zwijgende universum, en de bijbehorende verwondering over dat universum. Aansluiting bij dit onderzoek vond hij, gedurende een bepaalde tijd, in “De mythe van Sisyphus” van Albert Camus en de absurdistische filosofie. 

Sinds enkele jaren, voortvloeiend uit een yoga en, aansluitend, meditatieve praktijk, wordt zijn werk gevoed door Hindoeïstische (Kashmir Shaivism) en Boeddhistische (Mahayana, Theravada) filosofieën. Voor zijn recente studie, tot Educatieve Master, schreef hij een thesis rond het begrip “leegte” (emptiness, śūnyatā, Siva). Zijn voorlopige conclusie was dat “leegte” gelijk staat aan “ongecontroleerde, grenzeloze vrijheid”. Daar waar niets is, alles kan worden, maar niets hoeft te zijn.

De lezing op 7 mei zal vertrekken vanuit de Boeddhistische begrippen “impermanence”, “non-duality”, “dependent arising”, “universal love” en “emptiness” als leidraad doorheen een diverse en steeds wijzigende praktijk. 

Website : http://samuelvanderveken.com

Samenvatting van het boek “De mythe van Sisyphus” van Albert Camus : https://issuu.com/samuelvanderveken/docs/floating_in_space

Thesis over “leegte” in relatie tot kunst en onderwijs : https://samuelvanderveken.com/wp-content/uploads/Laat-Los-VANDERVEKEN-Samuel.pdf

Shoobil Gallery : https://www.shoobil.com/artists-1#/samuel-vanderveken/\
Praktische informatie:

€8 (-26 jaar) | €10 voor de lezing 
€80 voor de volledige lezingenreeks van 2023

Betaling kan via BE55 2800 4074 0744 / GEBABEBB
met vermelding van uw naam en/of de specifieke lezing
of ter plaatse aan het onthaal van BILDNIS 
in Mu.ZEE bij aanvang van de lezing.

Er is geen reservatie of bevestiging nodig.