2023#1

zo 02.07 / Saddie Choua - Lamb chops should not be overcooked

Saddie Choua 
Lamb chops should not be overcooked
Zondag 2 juli om 11:00
in het auditorium van Mu.ZEE 
Romestraat 11, Oostende

Saddie Choua heeft het in ‘Lamb Chops Should Not Be Overcooked’ over het psychofysische trauma veroorzaakt door racisme. De installatie die behoort tot de collectie van MuZEE vertrekt vanuit het kruidenboek van de in Mechelen geboren plantkundige en arts Rembert Dodoens. Ze ontwikkelt in drie fasen een nieuw kruidenboek met speciale aandacht voor trauma naar aanleiding van racisme en rechtse politiek.

In zijn Cruydeboek rangschikte Dodoens planten en bloemen volgens hun uiterlijke eigenschappen. Classificatie kan dienen om kennis te verwerven en vervolgens controle te krijgen over de natuur om haar uiteindelijk te onderwerpen en in te zetten voor eigenbelang. In onze huidige samenleving is racisme een instrument om mensen te verdelen, te ontmenselijken en pijn te doen. Met economisch belang als doel?

Saddie Choua draait in ‘Lamb Chops Should Not Be Overcooked’ de rollen om en zet de natuur niet alleen in om pijn te verzachten en te genezen, maar ook om onze politieke blik aan te scherpen. Hoe zorgen voor elkaar in een wereld die ons verdeelt? Ze werkt aan een doctoraat in de kunsten aan het RITCS en gaat na hoe een kunstwerk politiserend kan werken in onze huidige patriarchale, racistische en kapitalistische maatschappij. Een deel van haar onderzoeksproject is een artistieke parodie op Louis Paul Boons Fenomenale Feminateek en zijn ludiek tijdschrift Partner, maandblad voor mannen waarin de Vlaamse schrijver in de jaren 1960 en 1970 tal van naaktfoto’s van vrouwen publiceerde en van commentaar voorzag.

Sinds geruime tijd verzamelt Saddie Choua naar het voorbeeld van Louis Paul Boon naaktfoto’s, maar dan van mannen. Net zoals Boon brengt ook Choua haar foto’s onder in categorieën. Ze werkt nu aan een (te verfilmen) tijdschrift Maandblad voor de allochtone vrouw. 

De lezing is opgezet als een open redactievergadering voor het Maandblad voor de allochtone vrouw en Saddie deelt met ons een deel van haar onderzoek. Net zoals Partner is het Maandblad voor de allochtone vrouw opgebouwd uit verschillende populaire rubrieken, bijvoorbeeld een culinaire pagina, reclame, etc, die samen een politiek verhaal vertellen.

€8 (-26 jaar) | €10 voor de lezing
€80 voor de volledige lezingenreeks van 2023

Betaling kan via BE55 2800 4074 0744 / GEBABEBB
met vermelding van uw naam en/of de specifieke lezing
of ter plaatse aan het onthaal van BILDNIS 
in Mu.ZEE bij aanvang van de lezing.

Er is geen reservatie of bevestiging meer nodig.