2018#4

do 25.10 / Patrick Van Caeckenbergh, Joanthan Meese, Louis De Cordier, Anna Püschel, Michaël Borremans, Johan De Wilde, Sebastian Schutyser,...

PRIKKELS – TUSSEN PIJN EN PASSIE Gesprek met artistiek directeur Patrick Allegaert en begeleid bezoek aan de tentoonstelling en de collectie van Museum Dr. Guislain in Gent
Donderdag 25 oktober 2018 om 14:00

Museum Dr. Guislain is een cultureel ijkpunt met betrekking tot de geschiedenis van en actuele discussies over psychiatrie en geestelijke gezondheid, zorg, en kunst en waanzin. Met zijn gevarieerde werking stimuleert en voedt Museum Dr. Guislain het debat over psychische gezondheid en ziekte, en de manier waarop het onderscheid tussen beide door de tijd heen zowel bepaald werd door, als zelf ook bepalend was voor de culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke context. Het museum draagt op die manier bij tot een genuanceerde en veelzijdige benadering en bewustwording van de wijze waarop een samenleving omging en omgaat met personen en groepen die ze als anders beschouwt. Museum Dr. Guislain schrikt niet terug om beladen onderwerpen te benoemen en op eigenzinnige wijze te benaderen. Het museum streeft daarbij steeds naar verbinding – zowel in wat het presenteert, wie het wil bereiken, als in de manier waarop het museum dagelijks vorm krijgt.

Museum Dr. Guislain is daarenboven een ontmoetingsplaats waar mensen een verschil in visie, houding en praktijk met betrekking tot wat ‘normaal’ is confronteren met de eigen overtuigingen en handelswijzen. Hiervoor wil het museum de bezoeker niet enkel informeren, maar via getuigenissen, documenten, kunst en fotografie de gelaagdheid en complexiteit van de geschiedenis van de psychiatrie tonen.

Artistiek directeur Patrick Allegaert geeft voor BILDNIS een lezing over de werking van het museum en deelt met ons zijn jarenlange ervaring. Nadien bezoeken we de tentoonstelling met het thema ‘prikkels’, waarbij net zoals in vorige thema-tentoonstellingen een aspect van het psychisch ziek-zijn in de samenleving op een beeldrijke manier bespreekbaar gemaakt wordt. Er is eveneens tijd voor koffie en taart om niet alleen de werking van het museum te steunen, maar ook tijd te maken om onze indrukken te bespreken.

“Prikkels. Tussen pijn en passie” haakt in op het debat over de plaats van het individu in zijn razende of juist desolate omgeving. Reageren we verveeld of geïrriteerd, zijn we hoogsensitief of juist apathisch, zoeken we de platte rust op of vinken we de bucketlist af?  De tentoonstelling verkent op cultuurhistorische en artistieke wijze de balans tussen de overdaad en het tekort aan impulsen, en onderzoekt hoe we onze dorst naar prikkels koortsachtig trachten te lessen, of hen net krampachtig proberen buiten te sluiten.

“Alles om ons heen tintelt en zindert. Digitale schermen lichten op. Neuronen knetteren onder de hersenpan. Zintuigen raken overweldigd. Sommigen duiken gretig in die overvloed aan stimuli, anderen gaan kopje onder of zoeken soelaas in een prikkelarme omgeving. Worden we rusteloos of futloos, lijden we aan digibesitas of burn-out? De uitersten bestaan vandaag naast elkaar: tegenover de flaneur in de bruisende metropool staat de moderne heremiet, en aan de afzonderingsruimte grenst het voortdenderende internet.”

Meer weten www.museumdrguislain.be www.smak.be www.mskgent.be