2017#1

zo 26.02 / Pascal Baes, Justin Bennett, Hans Op de Beeck, Wendy Morris, Steve Reinke, Anne-Mie Van Kerckhoven, Hänzel & Gretzel

Zondag 26 februari 2017 om 11:00 in het klasje van CultuurCentrum De Grote Post Rolf Quaghebeur, directeur van Argos in Brussel geeft een inleiding maar toont vooral een aantal exemplarische films uit de Argoscollectie.

Animatie verschilt van klassieke film in de zin dat het meer dan welk medium ook toelaat om een nieuwe realiteit te scheppen die volledig los staat van wat zichtbaar is. De mogelijkheden van de verbeelding worden enkel beperkt door de creativiteit en technische kennis van de kunstenaar. Van stop-motion tot full blown animatiefilms… Rolf Quaghebeur, directeur van Argos in Brussel geeft een inleiding maar toont vooral een aantal exemplarische films uit de Argoscollectie.

Onder andere: Pascal Baes, 46bis Justin Bennett, City of Progress Wendy Morris, Off the record Hans Op de Beeck, The Building Wendy Morris, Bully Beef Steve Reinke, A Day for Cake and Accidents Anne-Mie Van Kerckhoven, Adam of Eve in het Paradijs Hänzel & Gretzel, Warm Liquid Event