2015#4

wo 09.12 / Kristof Van Gestel

29 november en 13 december 2015  een participatief kunstproject rond boeken

tekplank10boeken

Onlangs hoorde ik iemand vertellen over de boekenplank van Le Corbusier. Het klonk alsof daar steeds maar tien boeken op gestaan zouden hebben; de tien boeken die als referentiekader voor hem op dat moment het meest betekenisvol waren.

Geïnspireerd door deze boekenplank organiseert kunstenaar Kristof Van Gestel samen met Sofie Vandamme van BILDNIS op 29 november en 13 december in Oostende een eigensoortige boekenclub waarin literatuur, maar ook ruimtelijk ontwerp centraal staan.

De leden van de boekenclub starten met de individuele denkoefening welke tien boeken hen het meest be**ï**nvloedden in hun leven. De v**oorstelling van deze boeken in groep leidt vervolgens tot reflectie op eigenheid en gemeenschappelijkheid, en de rol van kunst in het dagelijkse leven. De verkregen inzichten worden richtinggevend voor het ontwerp en de productie van een persoonlijk boekenmeubel.**

Deze workshop kadert binnen Knowing by Doing, een platform voor participatieve kunstprojecten en ervaringsgerichte workshops voor groepen of op individuele basis dat kunstenaar Kristof Van Gestel vanuit zijn eigen praktijk heeft opgericht. Dit onderzoek kadert binnen het postdoctorale onderzoek waaraan hij werkt binnen de School of Arts Gent. Door toeschouwers tot actieve participanten te maken lokt hij ervaringen bij hen uit die dicht bij het leven staan.

Over Kristof Van Gestel

Kristof Van Gestel (*1976) is kunstenaar en lesgever/onderzoeker aan School of Arts van HoGent. Sinds 1999 maakt hij sculpturen en foto’s die letterlijk en figuurlijk de plaats van de kunst ten opzichte van de dagdagelijkse wereld bevragen en onderzoeken.

Voor Van Gestel is het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek [2007-2013] zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf [2013, Mooi is nuttig. De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. In het verlengde van zijn doctoraat werkt hij nu aan een postdoctoraal onderzoek aan School of Arts van Hogent waarin hij ingaat op ervaringsgericht leren. Hiervoor werd het platform ‘Knowing by Doing opgericht. Dit platform biedt mogelijkheden voor participatieve en ervaringsgerichte kunstprojecten en workshops die Van Gestel voor het publiek vanuit zijn eigen praktijk opzet.

Praktische informatie

De bijeenkomsten met een kleine groep (Hanne Bossaer, Kim Puystjens, Marie Snauwaert, Sofie Vandamme, Gerti Wouters en Els Wuyts) gaan door in het torenhuisje op adres Euphrosina Beernaertstraat 29, Oostende op zondag 29 november en zondag 13 december van 11 tot 17 uur.

Een plank met 10 boeken! Prestentatie boekenplanken deelnemers.

In de kabinetruimte achter Cirque stellen deelnemers aan het co-creatieproject ‘Een plank met 10 boeken’ hun persoonlijke boekenmeubels tentoon. Samen met De Zondvloed (Mechelen), De Participatieclub KASK/Gent en Bildnis (Oostende) organiseerde Kristof Van Gestel een eigensoortige boekenclub waarin literatuur, maar ook ruimtelijk ontwerp centraal stonden. De deelnemers aan de boekenclub startten met de individuele denkoefening welke tien boeken hen het meest beïnvloedden in hun leven. De voorstelling van deze boeken in groep leidde vervolgens tot reflectie op eigenheid en gemeenschappelijkheid, en de rol van kunst in het dagelijkse leven. De verkregen inzichten werden richtinggevend voor het ontwerp en de productie van een persoonlijk boekenmeubel. Deze meubels worden nu in KASK getoond.

Opening donderdag 17 maart open vanaf 19 uur en toast om 21 uur 30 na de KASK-lezing in De Cirque. Van harte welkom!

openingsuren zoals KIOSK 17 – 20 maart vrijdag 18 maart van 14 uur tot 18 uur. zaterdag en zondag van 11 uur tot 18 uur.

Boekenplanken Louis Pasteurlaan 2 9000 Gent

Meer info: KVG_Vormfrakken_Bladwijzer_Poster

[caption id="attachment_1850" align="alignleft" width="630"]Gerti Wouters Gerti Wouters[/caption]

[caption id="attachment_1847" align="alignnone" width="630"]beelden_0014 Sofie Vandamme[/caption]

[caption id="attachment_1848" align="alignnone" width="630"]beelden_0020 Marie Snauwaert[/caption]

[caption id="attachment_1849" align="alignnone" width="630"]beelden_0028 Hanne Bossaer[/caption]

[caption id="attachment_1851" align="alignnone" width="850"]beelden_0052 Kristof Van Gestel[/caption]