2016#4

za 10.12 / Ilse d’Hollander, Bram Bogaert, Jozef Peeters, Georges Vantongerloo, Victor Servranckx, Luc Peire, Raoul De Keyser,...

Zaterdag 10 december 2016 om 11:00 BILDNIS FEEST in Oostende met een reeks tentoonstellingen rond abstracte kunst

3-covers-atelier_feest

Ons jaarlijks feest gaat alweer door in Oostende, dat deze winter in abstracte sferen vertoeft. Het is de ideale gelegenheid om elkaar terug te ontmoeten, waarin we gedachten en ideeën kunnen uitwisselen over alle kunstprojecten die onze ogen en oren passeerde. Het is eveneens een goed moment om ons lidmaatschap te hernieuwen, terug te blikken naar onze voorbije activiteiten en al een voorproefje te bieden van het volgende seizoen in 2017.

In Mu.ZEE wil de tentoonstelling Jules Schmalzigaug en het kookboek van het futurisme een eerbetoon brengen aan het korte maar intense leven van deze Belgische futurist. Museumdirecteur Phillip Van den Bossche zal ons er verwelkomen en een inleiding geven over de tentoonstelling.

In 2017 zal het honderd jaar geleden zijn dat Schmalzigaug het leven liet in Den Haag. Hij was de allereerste Belgische schilder die zich kon manifesteren in de kern van een internationale avant-gardestroming: het Italiaanse futurisme: zijn artistieke hoogtepunt bereikte hij in 1914!

De retrospectieve blikt terug op de korte, maar zeer krachtige futuristische periode die Schmalzigaug in Italië en later als vluchteling in Den Haag heeft doorgemaakt. Geënt op de artistieke inspiratie van de Italiaanse futuristen Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà en Gino Severini, genoot zijn authentieke stijl veel respect: zij beschouwden hem als talentvolle zielsverwant en vriend. Deze tentoonstelling brengt het futurisme van Schmalzigaug in dialoog met dat van zijn Italiaanse deelgenoten én met werk van andere Belgische avant-gardekunstenaars, zoals Paul Joostens, Pierre-Louis Flouquet, Prosper De Troyer, Edmond Van Dooren en enkele anderen…   die na 1917 kortstondig de invloed van het futurisme ondergingen.

We bezoeken de tentoonstelling B.LAST - de naschok van het abstracte – samen met curator Gino Braet in de Venetiaanse Gaanderijen.

De tentoonstelling B.LAST brengt een eeuw Belgische abstractie bekeken vanuit de ziel, zonder het kunsthistorische pad te volgen. Het is een passioneel parcours zonder gebondenheid, spelend met een bevrijdende gedachte waarmee de eerste avant-gardegroepen overtuigend het begrip abstractie kneden. De tentoonstelling biedt onder de noemer van het abstracte een grote diversiteit met werk van onder meer Pierre Alechinsky, Jozef Peeters, Georges Vantongerloo, Victor Servranckx, Bram Bogaert, Luc Peire, Ilse d’Hollander en Raoul De Keyser.

Nadien begeleidt Ann Adriaens-Pannier, doctor in de kunstgeschiedenis en voormalig departementshoofd bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel ons in het Spilliaerthuis. De tentoonstelling toont een unieke selectie meesterwerken uit Belgische privéverzamelingen die in 2006 ook de grote Spilliaert-retrospectieve in het Brusselse Museum voor Moderne Kunst bracht. Met deze keuze in een treffende accrochage samengebracht, wil de tentoonstelling een persoonlijke ontmoeting betekenen met de kunstenaar en zijn oeuvre. De missie van Het Spilliaert Huis is zoveel mogelijk mensen met het oeuvre van Léon Spilliaert te laten kennismaken. Het richt zich tot een breed publiek en wil een belangrijke rol gaan spelen in een betere ontsluiting en kennis van het werk en van het leven van de kunstenaar.