2018#4

zo 09.09 / Guy Mees + Revital Cohen & Tuur Van Balen + Bloedtest

BLOEDTEST Gesprek met Luc Vandierendonck en een van de kunstenaars van vzw Wit.h en tijd voor ons jaarlijks feest in Oostende Zaterdag 15 december 2018 om 14:00

Sinds 2015 volgt Wit.h in de media de discussie omtrent de NIP Test (bloedtest). Dit is een niet-invasieve prenatale diagnostiek bij het onderzoek naar chromosoom-afwijkingen. NIP is een test naar de aanwezigheid van het downsyndroom bij de foetus. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het bloed van de moeder bij het moment dat het reeds DNA bevat van het kind, meestal vanaf de tiende week van de zwangerschap. Deze test is een veilig(er) alternatief voor de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest die een hoger risico op complicaties inhouden.

In 2015 werden in ons land ruim 12.000 NIP-Testen verricht. Toen werd de test nog niet terugbetaald door de ziekenkas en dreigde deze medische ontwikkelingen richting klasse geneeskunde te evolueren? Intussen besliste minister de Block om de test wel terug te betalen en staat de poort open om de samenleving stilzwijgend en goedkoop Down vrij te maken. Dit leidt sporadisch tot discussies in de media waarvan de clash tussen Etienne Vermeersch en Ignaas Devisch de meest opvallende is. Vermeersch verdedigt het idee dat personen met het syndroom van Down beter niet geboren worden, terwijl Devisch dit erg nuanceert en er een maatschappelijke verantwoordelijkheid in ziet.

Wit.h huivert bij de gedachte aan een ‘samenleving zonder Down’. We zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van mensen met een beperking onontbeerlijk is in een competitieve samenleving. De gedachte dat deze techniek de poort opent voor andere selecties van zogenaamde beperkingen, zonder de samenleving hier inspraak krijgt, doet ernstig nadenken.

Of hoe een bloedtest ons leidt naar een perfecte mens?

Een complexe problematiek, zoveel is duidelijk. Via onderzoek, experiment en een organisch werkproces wil Wit.h komen tot een unieke presentatie: “Op zoek naar een format om dit thema te vertalen kwamen we terecht bij ‘opera’. Deze kunstvorm is ervaren met het vertalen van geladen ethische thema’s. Bovendien komen in de opera diverse kunstdisciplines samen. In een opera is de zang van primordiaal belang terwijl dit project meer focust op de versmelting van disciplines. Dus eerder zoals in een gesamtkunstwerk, een ideaal samenspel van alle kunsten.”

Voor BILDNIS komt Luc Vandierendonck speciaal naar Oostende om over de werking van Wit.h en hun toekomstplannen te vertellen. Nadien snuiven we de sfeer op in Mu.ZEE samen met Mieke Mels doorheen de tentoonstelling van Guy Mees en de ENTER-presentatie van Revital Cohen & Tuur Van Balen.