2024#1

zo 05.05 / Exhibition in a Box

Na meer dan tien jaar vol reizen, lezingen, atelierbezoeken en kunstenaarsgesprekken zet vzw BILDNIS haar activiteiten stop. Onder de vlag van BILDNIS evolueerde de voormalige Oostendse vereniging Vrienden Kunstmuseum aan Zee (Provincie West-Vlaanderen) in 2013 naar een onafhankelijk platform voor kunstliefhebbers, waar kennis, ervaring, interesse en fascinatie voor hedendaagse beeldende kunst werd uitgewisseld.

Deze inspirerende periode wordt nu in schoonheid afgerond met de presentatie en schenking van een uniek ensemble van kunstwerken aan Mu.ZEE. Deze [Exhibition in a Box] werd gecreëerd in samenwerking met Anne-Mie Van Kerckhoven, Katrien Vermeire, Leo Copers en Pascale Marthine Tayou.

Els Wuyts, Mieke Mels en Bruno Devos gaan informeel in gesprek met de aanwezige kunstenaars. Anne-Mie Van Kerckhoven stelt eveneens haar recent kunstenaarsboek 33 VROUWENREEKSEN voor, een levenswerk van 754 pagina's. U kan het boek ook aankopen en laten signeren door de kunstenaar.

Wij overhandigen u graag een overzicht van 10 jaar BILDNIS in boekvorm, een bundeling van alle evenementen die in de periode 2023-2013 door BILDNIS georganiseerd werden.

Ondertussen is dit moment helemaal volzet, maar kunnen we uw naam gerust noteren op een reservelijst via info@bildnis.be.