2017#1

zo 12.03 / Didier Volckaert

Zondag 12 maart 2017 om 14:00 in het klasje van CultuurCentrum De Grote Post In de uiteenzetting van Didier Volckaert licht hij zijn onderzoek toe, en toont hij bijzondere en unieke voorbeelden van anime.

Didier Volckaert studeerde audiovisuele kunst in Sint-Lukas Brussel. Zijn documentaire films zijn geïnspireerd door experimentele film en pre-cinema. De laatste jaren werkte hij aan een doctoraatsonderzoek waarin Japanse anime en de wisselwerking met niet alleen de beeldende kunst maar ook op de mainstream cultuur een belangrijke rol spelen. In zijn uiteenzetting licht hij zijn onderzoek toe, maar toont hij vooral veel bijzondere en unieke voorbeelden van anime.