2018#3

di 07.08 / David Claerbout, Peter Friedl, Heidi Voet, Carsten Höller, Pipilotti Rist, Guillaume Bijl, Frederik Van Simaey, ... - PLAY

Begeleid bezoek aan PLAY in Kortrijk start aan Muziekcentrum TRACK Dinsdag 7 augustus 2018 om 14:00

PLAY Kortrijk 2018 is het stadsfestival voor hedendaagse kunst dat plaatsvindt van 23 juni tot 11 november 2018 op diverse binnen- en buitenlocaties in Kortrijk. PLAY wordt een interactief en amusant kunstproject in de publieke ruimte waarbij de kunstwerken onze relatie met het spel ontleden. PLAY ontleedt hoe spelen ons sociaal gedrag blijvend beïnvloedt en de evolutie van de maatschappij weerspiegelt. PLAY laat hedendaagse beeldende kunst beleven via creatieve ingrepen in het hart van de stedelijke ontwikkelingen.

Precies 80 jaar geleden in 1938, verscheen de publicatie Homo Ludens (Latijn voor spelende mens) van Johan Huizinga. Hij ziet spelen als een specifieke menselijke activiteit gedirigeerd en bepaald door regels en afspraken. Het spel ontrolt zich altijd in een ontspannen sfeer en zorgt voor vreugde en enthousiasme. Het kan gedefinieerd worden als onderdeel van een feest of als amusement. Tezelfdertijd is een bepalende factor vaak ook een zekere spanning of suspens, die het genot en de ontspanning verhoogt.

De speelse artistieke ervaringen zullen ons de mogelijkheid geven om te kijken naar het persoonlijk handelen en hoe acties onderdanig zijn aan structuren die bredere sociale conventies onderschrijven. De kunstenaars gebruiken humor en spel om onze aandacht te vestigen op tekortkomingen, onze afstand of nabijheid tot allerlei sociale codes en subjectieve ideeën over menselijk gedrag.

De afgelopen jaren vervaagden de grenzen tussen kunst en stedelijke planning. Beide dragen bij tot een positieve hervorming van de openbare ruimte door middel van spel, actieve betrokkenheid en burgerparticipatie.

PLAY is samengesteld door curatoren Hilde Teerlinck en Patrick Ronse en zet aan om Kortrijk te herontdekken. De tentoonstelling toont hoe onze stedelijke leefomgeving deel uitmaakt van het dagelijks bestaan. Het stadsfestival biedt ons een aantal opportuniteiten die we voordien misschien niet zagen. De kunstinterventies van PLAY nodigen de bezoeker uit om de schoonheid van de stad te herontdekken en zijn/haar gedrag te zien in een ander perspectief.