2018#3

zo 15.07 / Basim Magdy, Guillaume Bijl, Rotor, Katja Novitskova, Jason Dodge, Xu Zhen, Stief Desmet,... Beaufort

Verkenning van een aantal kunstwerken van Beaufort start aan station Oostende, te voet en met de tram Zondag 15 juli 2018 vanaf 10:00

Beaufort is een driejaarlijks kunstproject dat zich uitstrekt over de hele Belgische kustlijn en dat we met BILDNIS (en dus de voormalige Vrienden van het PMMK) al elke editie bezocht hebben. Het is een project dat startte in 2003 waarin de zee vaak de hoofdrol speelt. Beaufort 2018 is samengesteld door curator Heidi Ballet waarbij de zee wordt belicht als een plek die onbeheersbaar is en ons tegelijk verbindt met de rest van de wereld. Iedere deelnemende kunstenaar komt uit een land dat grenst aan een zee. Een onderliggend thema van deze editie is de rol van permanente monumenten. Hoe geven ze betekenis aan een plek? Welk soort interpretatie krijgen ze toebedeeld door de omwonenden? En in hoeverre is de kracht van hun boodschap onderhevig aan de tijdsgeest?

Hebben we nood aan nieuwe monumenten? Zo ja, op welke manier kunnen ze de opvattingen van onze tijd correct weergeven? Is zoiets überhaupt mogelijk?  De realiteit van de klimaatsverandering heeft ons tot een keerpunt gebracht. We zien ons verplicht op een bescheidener manier om te gaan met de elementen. Terwijl de mens in het verleden zichzelf een alleenheerschappij toedichtte, gedragen door wetenschappelijke ontwikkelingen, zien we thans grenzen aan ons kunnen, en daarmee ook grenzen aan ons vastgeroeste westerse denken. De zeespiegel stijgt, en onze denkbeeldige controle zet een stapje terug. Miljoenen mensen dreigen klimaatvluchteling te worden door ons globale ecologische wanbeheer.

Onze kwetsbaarheid ten aanzien van de natuur is het scherpst voelbaar aan de kust. De kunstenaars van Beaufort 2018 geven uiting aan de veranderende verhouding tussen mens en natuur en de werken belichamen tegelijk een reflectie over de beperkingen van materiële vereeuwiging door het bouwen van monumenten. Het is in die zin dat Beaufort 2018 doordrongen is van een eeuwenoud en brandend actueel eerbetoon aan het oppermachtige karakter van de zee.

We starten aan het station in Oostende en wandelen naar het einde van de westelijke strekdam ter hoogte van het Zeeheldenplein voor een ontmoeting met Stief DeSmet. Hij vertelt over zijn bijdrage aan Beaufort bij zijn “Monument for a Wullok”. In Oostende bekijken we ook het werk “Sorry” van Guillaume Bijl en nemen we de tram richting Zeebrugge om in Ponton A tegen 13:00 te genieten van een lichte lunch en een koffie bij de installatie van Rotor op het strand. Op de terugweg houden we halt in Bredene en De Haan voor de werken van Basim Magdy, Katja Novitskova, Jason Dodge en Xu Zhen. We sluiten af in de late namiddag in Station Oostende (vermoedelijk rond 17:00).

Meer weten? www.beaufort2018.be www.stiefdesmet.com www.muzee.be